Droom en daad

Jaar:
(1923 - 1930)
Hoofdredactie/Eindredactie:
C.M. van Hille-Gaerthé
Uitgeverij:
Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur

Een titel als Droom en Daad doet nu onmiddellijk denken aan een strofe die bijna spreekwoordelijk is geworden: 'want tussen droom en daad / staan wetten in den weg / en praktische bezwaren'. Willem Elsschot schreef deze regels in het gedicht 'Het huwelijk' in 1910, maar het gedicht werd pas in 1933 gepubliceerd, dus er is geen relatie met deze titel. In de derde jaargang van dit blad (1925) staat een gedicht van Lien de Vries met de titel 'Droom en daad'. Zij beschrijft daarin de relatie tussen beide begrippen zo: 'Het leven doet zo wonder aan / Waar Droom en Daad tezamen gaan'. Uit de inhoud van het tijdschrift, een afsplitsing van het blad Leven en Werken, blijkt dat er werd gemikt op meisjes met een behoorlijke opleiding. Het is gericht op 'levensverrijking' en bevat stukken over schilderkunst en muziek, over de natuur, over beroepen, vrouwenlevens en de vrouwenbeweging. Er zijn verhalen, gedichten, boekbesprekingen en een vervolgverhaal door de redacteur C.M. van Hille-Gaerthe. De afbeelding op het omslag van de jaargang is getekend door B. Midderigh-Bokhorst. (JK)

Aanvragen