Eigen Haard

Jaar:
(1875 - 1941)
Hoofdredactie/Eindredactie:
H.G. Cannegieter
Uitgeverij:
NV Het Tijdschrift Eigen Haard
Uitgever/Directeur :
Bern J. Veldhuis
Genre:

Eigen Haard, opgericht in 1875, richt zich op de ontwikkelde burgerij en besteedt aandacht aan kunst, literatuur en wetenschap. Zoals de naam al aangeeft stelt het blad zich ten doel: 'echt nationaal' te zijn. Onder de medewerkers komen vele bekende personen voor zoals de bioloog Hugo de Vries, de schrijvers Felix Timmermans en Louis Couperus, en de kunstenaar George Breitner. De smaakvolle typografie en fraaie illustratie op de afgebeelde cover geven het beschaafde, opvoedende en kunstzinnige karakter van Eigen Haard goed weer. Het sluit niet de ogen voor de moderne tijd: de illustratie doet traditioneel aan, maar de prominent afgebeelde auto symboliseert nadrukkelijk het heden. Minister van Onderwijs dr. J. Th. de Visser complimenteert het blad bij het vijftigjarig bestaan: 'de lectuur er van [maakt] de lezer innerlijk rijker en beter'. Tegen 1940 echter ontwikkelt Eigen Haard zich meer tot een gezinsblad, met aandacht voor mode, huishouden en schoonheid. De nieuwe rubriek: 'Ruitersport' geeft aan dat de lezers over het algemeen welgesteld zijn. Blijkbaar is het succes van deze nieuwe formule hooguit bescheiden te noemen. In 1941 houdt het blad op te verschijnen, en het komt na de oorlog niet terug. (HM)

Aanvragen