Elseviers Magazine
Jaar:
(1945 - 1987)
Hoofdredactie/Eindredactie:
D.M. van Rosmalen
Uitgeverij:
Uitgeversmaatschappij Bonaventura
Uitgever/Directeur :
F.A. Hoogendijk
Genre:

Op 27 oktober 1945 zag het eerste nummer van wat toen nog Elseviers Weekblad heette het licht. Het oorspronkelijke uitgangspunt van een opinieblad met een literaire inslag, dat los stond van enige politieke partij of stroming, werd al snel losgelaten. Elseviers Weekblad, Elseviers Magazine (vanaf 1970) en nog later Elsevier (vanaf 1987) werd de spreekbuis van maatschappelijk behoudend Nederland. In de jaren zeventig bekritiseerde redacteur Ferry Hoogendijk regelmatig op scherpe wijze het beleid van het kabinet-Den Uyl. Het deed de populariteit van het blad zeker geen kwaad. Het is aannemelijk dat zijn bekendheid als politiek commentator op de televisie hier ook aan bijdroeg. Ook in dit nummer trekt Hoogendijk weer stevig van leer in het bekende gele katern. Elsevier neemt anno 2006 nog altijd geregeld een uitgesproken standpunt in. Daarmee bevestigt het blad haar onafhankelijke status alleen maar. (PVB)

Aanvragen

Jrg. 32, nr. 6, 7 februari 1976

Jrg. 32, nr. 6, 7 februari 1976