Euphonia

Jaar:
(1814 - 1829)
Uitgeverij:
F.D. Zimmerman
Uitgever/Directeur :
Johannes Decker Zimmerman
Genre:

Johannes Decker Zimmerman (1785-1867), predikant in Utrecht, begon in 1814 met Euphonia, weekblad voor den beschaafden stand. Zijn vader had een drukkerij, waar de jonge Zimmerman teksten corrigeerde voor een maandblad voor Oost- en West-Indië, getiteld Oost- en Westpost, en de redactie deed. In het begin schreef hij vooral zelf het tijdschrift vol, later bevatte het ook vertalingen van Engelse literatuur. De opkomende trend om recensies te schrijven is ook in Euphonia zichtbaar. Het blad stond midden in het literaire leven, zo blijkt uit een verwijzing in de Ideeën van Multatuli: 'Twee regels die ik vond in de Euphonia, een Tydschrift geredigeerd door domine Decker Zimmerman, met collaboratie van Jufvrouw Petronella Moens: "Hoe maakt het Bonaparte? Goed! Hij vreet laurieren, en zuipt bloed." Wie 't leelyk vindt, verwys ik naar de Christelyke redactie van dat tydschrift, een der deftigste in het tweede decennium onzer eeuw. 't Is vol goddienery en geloof, dat spreekt vanzelf.' (MVO)

Aanvragen

Nr. 1, januari 1824

Nr. 1, januari 1824