Eva
Jaar:
(1933 - 1942)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jacq. Reyneke van Stuwe

'Het gemoderniseerde weekblad voor de gedistingeerde vrouw' luidt de ondertitel van Eva. De Hollandsche Lelie. Eva lijkt sterk op De Haagsche Vrouwenkroniek, dat als ondertitel 'weekblad voor de ontwikkelde vrouw' hanteert en grotendeels dezelfde redactie kent. Marlène Dietrich, die in dit nummer van Eva uitgebreid aan bod komt, wordt blijkbaar meer geschikt geacht voor de gedistingeerde dan voor de ontwikkelde vrouw. Eva bevat veel bellettrie, heeft een fotopagina met filmsterren onder de kop 'wereldnieuws', en heeft rubrieken als 'Eva en de mode' (hoe dragen we ons bont?), en 'smakelijk eten', met een menu van de week. De advertenties zijn voor 'fraai gekrulde oogwimpers, alléén met Kurlash', 'de koloniale school voor meisjes en vrouwen' en Anthony Gardner's Schoonheidsinstituut. In de oorlog verandert het blad noodgedwongen van inhoud, met paginagrote foto's van Duitse filmsterren en andere propagandafoto's. In 1942 wordt de uitgave van het blad gestaakt, omdat er niet meer voldoende papier is om het op te laten drukken.

Aanvragen

Jrg. 47, nr. 19, 9 november 1933

Jrg. 47, nr. 19, 9 november 1933