Fifty Fifty
Jaar:
(1990 - 1992)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jan Ch. L. Meijer
Vormgeving:
Paul VerrA
Omslag:
Peek & Leemans
Uitgeverij:
Tory Media International
Genre:

In de jaren negentig vond een grote specialisatie plaats in de bladenmarkt. Een van de eerste bladen die de nieuwe groeimarkt van de vijftig-plussers bediende was Fifty Fifty. Het blad werd gemaakt 'door senioren voor senioren', aldus het wervende stukje van de hoofdredacteur in nummer één. Maar Fifty Fifty wil ook een 'jong en levendig blad' zijn, en dus worden de lezers van harte uitgenodigd om bijdragen te leveren. In datzelfde nummer staan artikelen over bijvoorbeeld een VUT-voorlichtingsbijeenkomst, de kwaliteit van het Nederlandse water, Malta, de Dutch Swing College Band en de magnetron ('kookdoos'): 'juist voor actieve senioren is een magnetron vaak een uitkomst'. Fifty Fifty beleefde iets meer dan twee jaargangen en nam het initiatief tot de eerste Nationale Grootouderdag, alvorens de uitgave te staken. Plus Magazine, dat vrijwel gelijktijdig begon, zou wel succesvol zijn op deze nieuwe markt. (EG)

Aanvragen

Nr. 1, april 1990

Nr. 1, april 1990