Filosofie Magazine
Jaar:
1992
Vormgeving:
Ontwerpburo Dvada, Utrecht
Uitgeverij:
Segment
Uitgever/Directeur :
René Gude

Filosofie Magazine maakt sinds 1992 filosofie ook toegankelijk voor niet-filosofen. Dat is op het eerste gezicht te danken aan de vorm van het blad: rijk geïllustreerd en helder opgemaakt. Het zijn echter vooral de in goed leesbare stijl geschreven essays en interviews die Filosofie Magazine aantrekkelijk maken voor de geïnteresseerde leek. Het onderwerp filosofie wordt door het blad ruim geïnterpreteerd, want een breed scala aan actuele maatschappelijke, sociale en culturele ontwikkelingen wordt onder de filosofische loep gelegd. Daarnaast verschijnen er met regelmaat themanummers waarin dieper wordt ingegaan op bepaalde filosofen of filosofische stromingen. Het ruime aantal boekbesprekingen staat degene die zich nog dieper in de materie wil storten ten dienste. De redactie van Filosofie Magazine poogt via de uitgave van de Filosofie scheurkalender (sinds 2002) en via haar medewerking aan 'De Maand van de Filosofie' de interesse voor filosofie verder aan te wakkeren. (PVB)

Aanvragen

Jrg. 6, nummer 9, november 1997

Jrg. 6, nummer 9, november 1997