Flair
Jaar:
1980
Hoofdredactie/Eindredactie:
Tineke Verhoeven
Vormgeving:
Luchienke Bijker
Uitgeverij:
Sanoma Uitgevers
Uitgever/Directeur :
Henk Roelofs

Oorspronkelijk verscheen Flair alleen in België, maar sinds 1986 is het tijdschrift ook in Nederland te koop. Wat betreft opmaak en uitstraling lijkt Flair nogal op Viva. Toch hebben beide tijdschriften een andere doelgroep. Uit de inhoud blijkt dat Flair zich vooral richt op de gesettelde vrouw van rond de dertig. De lezeres is erg aanwezig in het tijdschrift, onder andere in de emotionele verhalen over vreemdgaande mannen, kinderen, seks en zieke familieleden. Maar ook omdat de redactie regelmatig oproepen plaatst op het forum van de Flair-website en de uitspraken van lezeressen gebruikt in artikelen. Deze uitspraken komen expliciet naar voren in de drie pagina's lange lezersrubriek 'Flair forum'. Andere vaste rubrieken zijn 'Over de vloer', 'Om het lijf', 'Mieke van Maerle', 'Alles kids', 'Uit' (met uitgaanstips) en 'In' (met thuisblijftips). Een grappige vinding vormen de rubrieken 'Ochtend', 'Middag' en 'Avond', waarin tips worden gegeven die betrekking hebben op de verschillende dagdelen. (AM)

Aanvragen

Nr. 43, 11-20 oktober 2002

Nr. 43, 11-20 oktober 2002