Full Color
Jaar:
(1991 - 1993)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Sandew Hira
Vormgeving:
Warray - Saed Ashraf
Uitgeverij:
Migrantenuitgeverij Warray

Zowel de titel Full Color als de ondertitel Maandblad voor kleurrijk Nederland maken duidelijk op wie het blad zich hoofdzakelijk richt. Tot de doelgroep behoren vooral de tweede generatie migranten in Nederland, van zowel Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse afkomst. Tussen migranten en Nederlanders ligt een wereld van verschil. Full Color is opgericht om deze twee werelden dichter bij elkaar te brengen. Onbekend maakt onbemind en het blad streeft er dan ook naar de erkenning en waardering voor migranten te vergroten, door beter te informeren over migrantenzaken. Thema's zijn onder meer cultuur, politiek, mode, humor en relaties. Verder staan er interviews in met migranten die actief zijn in de politiek of die een positie hebben weten te bemachtigen in de wereld van media en cultuur. Mala Kisoendajal (cover) heeft het bijvoorbeeld weten te schoppen tot hoofdredacteur. Het blad is grotendeels uitgevoerd in zwart-wit, maar wel rijkelijk geïllustreerd met foto's. In 1993 verschijnt een eenmalig zwart-wit nummer gedrukt op krantenpapier. (MS)

Aanvragen

Jrg. 1, nr. 3, augustus 1991

Jrg. 1, nr. 3, augustus 1991