Geïllustreerd Stuivers Magazijn

Jaar:
(1857 - 1878)
Uitgeverij:
Gebr. Belinfante
Genre:

'Elk wat wils' is het motto boven elke aflevering van het Geïllustreerd Stuivers Magazijn. Dat wordt twintig jaar lang, week in, week uit, waargemaakt. In dit nummer een romantisch verhaal, artikelen over een Indische weldoener, over de uitvinding van het buskruit en over de Duitse schrijver Matthias Claudius, een anekdote over de vermeende bewoner van een krankzinnigengesticht en een rubriek Allerlei met tien lichtvoetige wetenswaardigheden. De bladzijden worden verlevendigd met sfeervolle lithografieën. Het is net Het Beste uit Reader's Digest, maar dan honderd jaar ouder. Op één uitzondering na. Het verbijsterend actuele stuk 'De folteringen in de Amerikaansche staatsgevangenissen' met zinsneden als '...niemand zal 't voor mogelijk houden, dat in 't meest vrije land der wereld, in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, gruwelen voorkomen, van geheel gelijken aard [als in China en Japan]' zou nooit in Het Beste verschenen zijn. (JB)

Nr. 1, januari 1860

Nr. 1, januari 1860