Geïllustreerde Courant
Jaar:
1844
Uitgeverij:
K. Fuhri
Genre:

Uit onvrede met de heersende journalistieke mores presenteerde de Geïllustreerde Courant zich in haar eerste nummer aan het beschaafde publiek. De nieuweling op het veld van verslaggeving verklaarde de oorlog aan vriendjespolitiek ('camaraderie') en vrijblijvende gewichtigdoenerij, en wilde de onpartijdige tolk zijn 'van den geest der natie'. Alles wat bijdroeg aan 'beschaving' of daaruit voortkwam, rekende het weekblad tot zijn terrein: politiek, wetenschap, letteren en kunst vonden zonder pedanterie een plaats. Het niettemin wat pretentieuze zaterdagblad is opgericht door de letterkundige W.J.A. Jonckbloet (1817-1885). Een half jaar lang voerde hij de redactie, en toen al viel het doek voor zijn courant. De Geïllustreerde Courant is een typisch Haags product: de meeste erin opgenomen houtgravures zijn vervaardigd in de 'houtsneeschool' aldaar. En dertien weken lang verbeeldde de titelplaat het prille spoorwegstation van Den Haag: met koetsen, koeien en - inderdaad - één trein. (EV)

Aanvragen

Jrg. 1, nr. 5, 3 augustus 1844

Jrg. 1, nr. 5, 3 augustus 1844