Haagsche Dameskroniek
Jaar:
(1915 - 1942)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Helene van Meekren
Anna E. Holdert-Zuikerberg

Er is een tijd geweest dat de titel 'dame' was voorbehouden aan vrouwen uit de betere stand. Op dames in deze zin richt zich de Haagsche Dameskroniek (vanaf 1915). Dit nummer staat in het teken van: 'Herfstmaand Beursmaand'. Welke beurs? De trouwe lezers weten het al: in de Haagse Dierentuin zal wederom de Damesbeurs gehouden worden, nauw verbonden aan het blad. Abonnees hebben gratis toegang. Er zijn stands met lingerie, huishoud- en luxeartikelen, en er worden allerhande demonstraties gegeven. Jean-Louis Pisuisse zal optreden. Een theetuin en een dansvloer zullen een bezoek nog veraangenamen. Verder in dit nummer: de rubriek: "Haagsche polsslag" zorgt voor de Haagse noot. "Ik blijf thuis" roept een artikel blasé: weg met die saaie vakanties naar Biarritz. Een advertentie voor het nieuwe appartementengebouw: "Zorgvliet" richt zich op degenen die kleiner willen gaan wonen met minder bedienend personeel, zonder comfort of standing op te geven. De auto: 'welke iedere dame zal willen bezitten' kost slechts 2040 gulden, ofwel drie arbeidersjaarsalarissen.... De Haagsche Dameskroniek houdt in 1942 op te verschijnen. In en na de oorlog komt het blad nog even terug als Dameskroniek, maar in 1947 is het definitief afgelopen met dit relict uit een voorbije tijd. (HM)

Aanvragen

Jrg. 9, nr. 52, 6 september 1924

Jrg. 9, nr. 52, 6 september 1924