Hart voor dieren

Jaar:
1988
Hoofdredactie/Eindredactie:
G. Band
Vormgeving:
Zet&zet
Petra Bolle
Uitgeverij:
Vipmedia publishing & services
Uitgever/Directeur :
Jan Diepenbrock
Genre:

Hart voor dieren is naar eigen zeggen een maandblad voor de échte dierenliefhebber. Het blad wordt voor het eerst uitgegeven in 1988, als de Nederlandse versie van het Duitse Ein Herz für Tiere. Het maandblad is gevuld met alle mogelijke wetenswaardigheden over dieren. Er wordt geschreven over 'doorsnee' huisdieren, maar ook over uitstervende diersoorten en dierenbeschermende organisaties als het Wereld Natuur Fonds. In dit nummer wordt weer veel aandacht besteed aan honden en katten met artikelen als: 'Welk psychotype is uw kat' en 'Bij ieder mens past een hond'. Er is echter ook uitgebreid aandacht voor de problemen waar men tegenaan kan lopen met meer exotische huisdieren in 'Hoe huisvest ik mijn moerasschildpad?'. Niet onbelangrijk is de vaste rubriek waarin asieldieren in het zonnetje worden gezet. Na hun verschijning in Hart voor dieren zijn honden Rambo, Marco, Boy en Mirza en poes Spookje vrijwel zeker van een nieuw huis. (AS)

Aanvragen

Nr.1, januari 1989

Nr.1, januari 1989