Het Lees-museum
Jaar:
1844
Uitgeverij:
J.H. & G. van Heteren
Genre:

De doelgroep van deze 'bladen voor gezellig onderhoud en geestbeschaving' blijkt al uit de titel Het Lees-museum. Zelf boeken en tijdschriften kopen was lang niet voor iedereen weggelegd en zo ontstonden her en der leesmusea die beschouwd kunnen worden als de voorlopers van de openbare bibliotheken. Overigens beperkte men zich niet tot het gedrukte woord. Er werden ook lezingen georganiseerd en de gebouwen fungeerden als een soort sociëteit. Het tijdschrift kende een 'romantisch' en een 'wetenschappelijk' gedeelte. Het eerste was sterk internationaal en weinig verheffend van karakter met verhalen als 'Ontmoetingen in de Prairiën van Louisiana', en 'De twee laatste Blanken van St. Domingo'. Het tweede varieerde van stukjes over de 'Beweging der Zon', de 'Boekhandel te Leipzig' tot 'Het inleggen van augurken'. Kennelijk had de uitgever het kritisch vermogen van het museumvolk onderschat want langer dan een jaar schijnt het blad het niet te hebben volgehouden. (KT)

Aanvragen

Jrg 1, nr. 1, 1844

Jrg 1, nr. 1, 1844