Historisch Nieuwsblad
Jaar:
1992
Hoofdredactie/Eindredactie:
Frans Smits
Vormgeving:
Twin Design, Culemborg
Uitgeverij:
Veen magazines
Uitgever/Directeur :
Hans van Vloten
Genre:

Historisch Nieuwsblad is in twee opzichten 'historisch'. Ten eerste behandelt het tijdschrift de geschiedenis in ruime zin. Ten tweede is ook de wijze waarop dit tijdschrift het onderwerp geschiedenis weet te behandelen 'historisch' te noemen. Niet eerder werden het verleden en de geschiedbeoefening zo serieus gepopulariseerd. Historisch Nieuwsblad heeft een oplage van ruim 12.000 exemplaren in 2005, wat verassend veel is voor een dergelijk 'vakblad'. In dit nummer is goed te zien met wat voor mix van artikelen Historisch Nieuwsblad erin slaagt het publiek aan zich te binden. Het bevat bijdragen over de Greet Hofmans-affaire, de Indonesische coup van 1965 en de moord op Yitzhak Rabin. En juist als in Nederland het debat woedt over een Nederlandse militaire missie naar de Afgaanse provincie Uruzgan, doet Historisch Nieuwsblad verslag van de Nederlandse missie in Albanië in 1913. Daaruit blijkt dat het heden niet op zichzelf staat en dat er niets nieuws is onder de zon. Dit alles, plus enkele rubrieken met praktische informatie en een aansprekende vormgeving maken Historisch Nieuwsblad eigenlijk tot een must voor elke historisch geïnteresseerde krantenlezer. (RS)

Aanvragen

Jrg. 14, nr. 9, november 2005

Jrg. 14, nr. 9, november 2005