HP / De Tijd
Jaar:
1990
Hoofdredactie/Eindredactie:
Henk Steenhuis
Vormgeving:
John Chevallerau
Omslag:
Lex van Lieshout
Uitgeverij:
Uitgeverij Audax
Uitgever/Directeur :
Nico van Zetten
Genre:

Het opinieweekblad HP / De tijd is voortgekomen uit de Haagse post (opgericht in 1914) en het weekblad De tijd, dat zelf weer voortkwam uit het katholieke dagblad De tijd. Dit 'koningsnummer', met de pasgeboren troonopvolgster Catharina-Amalia van Oranje op de cover, bevat een open brief aan de kroonprinses van hoofdredacteuren Gerard Mulder en Henk Steenhuis. De toon ervan is op zijn zachtst gezegd afwachtend, maar dat past bij dit kritische weekblad. Zo staat in ditzelfde nummer ook 'Het ware verhaal achter het Srebrenica-rapport' en wordt gesproken over 'Een ontnuchterend kroonjaar' waarin wordt geconstateerd dat in 2003 weer veel instituties door de mand zijn gevallen. Daar droeg het blad overigens zelf aan bij door in hetzelfde jaar geruchtmakende interviews te publiceren met prinses Margarita en haar echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn. De maatschappelijke plaats die het blad inneemt is overigens geen beletsel voor het opnemen van advertenties voor een rubriek als 'Stijl', met speciale aandacht voor luxe kaassoorten of lekkere nep-champagnes. Vaste onderdelen die al jaren goed scoren zijn de boeken- en pop-cd-toptien. (RS)

Aanvragen

Jrg. 14, week 50, 12 december 2003

Jrg. 14, week 50, 12 december 2003