Idols Magazine
Jaar:
(2003 - 2006)
Hoofdredactie/Eindredactie:
FC klap HMG
Vormgeving:
Marianne Iking-Harmsen
Mirjam Borsjé
Uitgeverij:
FC klap
Genre:

Het televisieprogramma Idols ontpopt zich in 2002 tot een uitermate goed bekeken programma. In navolging van Amerika - waar het tijdschrift American Idol Magazine verschijnt - komt ook in Nederland Idols Magazine op de markt (december 2002). Het full colour tijdschrift gaat over het gelijknamige programma en de hoofdrolspelers. Ook interviews met andere BN'ers, verhalen over de audities, achter de schermen-reportages en tips over 'Hoe word ik een ster' zijn in het blad te vinden. In dit nummer worden de tien finalisten aan de tand gevoeld over mode, make-up, hun liefdesleven en hun toekomstverwachtingen. Jamai - die dat jaar Idols zal winnen - zegt dat hij later graag een hotel wil beginnen. In hetzelfde nummer vertellen de tien overgebleven Idols-kandidaten over de geluksbrengers die ze altijd bij zich dragen. Was er naast Hitkrant, Breakout en alle andere media die uitvoerig over de nieuwe sterren schreven wel voldoende ruimte voor een blad dat zich alleen op Idols richt? Begin 2006 houdt het geluk voor Idols Magazine in ieder geval op en houdt het blad abrupt op te verschijnen; wellicht dat het bij een nieuwe ronde Idols weer terugkeert. (EB)

Aanvragen

Nr. 2, januari 2003

Nr. 2, januari 2003