Iris
Jaar:
(1947 - 1951)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Lea Wijnberg

Een tijdschrift voor levenskunst klinkt een tikje zweverig en dat is het ook. Iris. Tijdschrift voor de vrouw en haar levenskunst werd vernoemd naar de bloem, 'het licht en leven van het oog' en de regenboog. Het was niet gebonden aan een levensovertuiging of zuil: 'Iedereen die het de moeite waard vindt, van haar leven een kunst te maken' werd aangesproken. Levenskunst werd daarbij breed opgevat, de schrijfster Anne Mulder schreef 'Onder levenskunst ressorteeren zoowel je linnenkast als je liefdeleven'. Vandaar waarschijnlijk dat het nummer opent met een artikel over 'de vrouw en de stilte', een soort Mannen komen van Mars en Vrouwen van Venus voor de jaren vijftig (handelen past bij de man, afwachten bij de vrouw; nuchter zijn bij de man, dromen bij de vrouw, die zo vaak in gedachten verzonken is). De artikelen doen nu gedateerd aan door de breedsprakigheid en de behandelde onderwerpen: 'Nerveuze stoornissen of karakterfouten' en 'chantage van het gevoel'. Gelukkig is er ook aandacht voor mode, wonen en voorleesverhaaltjes voor de kinderen. (EK)

Aanvragen

Jrg. 4, nr. 39, juli 1950

Jrg. 4, nr. 39, juli 1950