Kijk
Jaar:
1968
Hoofdredactie/Eindredactie:
Hans Waleveld
Vormgeving:
Peter van Leersum
Uitgeverij:
Oberon
Uitgever/Directeur :
Fons te Marvelde

Kijk verscheen voor het eerst in 1968. Aanvankelijk was het een blad met getekende verhalen over ontdekkingsreizen, natuurkundige ontdekkingen en stripversies van beroemde romans, maar al snel deed de foto zijn intrede. Het concept van Kijk, doordachte, goed geschreven artikelen over (natuur-)wetenschappelijke onderwerpen, ruimtevaart en andere technische zaken, sprak vooral jongens zeer aan. Waarschijnlijk was en is er geen schoolbibliotheek die géén abonnement op het blad heeft. De onderwerpen zijn divers: de volgende vlucht van de Space Shuttle of de ondergang van de dinosauriërs wordt in Kijk net zo gemakkelijk behandeld als moderne Utopia's, Albert Speer, de geschiedenis van Coca-Cola of prikkeldraad. De artikelen gaan altijd vergezeld van duidelijke (kleuren)foto's, tekeningen, en diagrammen. De variatie in onderwerpen, de aansprekende schrijfstijl en de illustraties maken Kijk tot een afwisselend en populair blad voor jongens van alle leeftijden. (EG)

Aanvragen