Kleuterblaadje
Jaar:
(1916 - 1953)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Zeereerwaarde rector W. van den Hengel e.a.
Uitgeverij:
De Spaarnestad
Genre:

De ondertitel van Kleuterblaadje geeft aan dat het een 'weekblad voor kinderen' is. Uit de titulatuur van de redactie - een zeereerwaarde rector en een eerwaarde broeder - blijkt echter dat men een meer specifieke doelgroep voor ogen heeft: het 'Roomsch-Katholieke' kind. De inhoud bestaat uit verhalen, versjes, raadsels en anekdoten en een 'brievenbus' waarin 'Oom' brieven van kinderen beantwoordt. De verhalen hebben streep-jes tus-sen de let-ter-gre-pen. Om de drie maanden wordt een wedstrijd uitgeschreven, en de prijzen liegen er niet om: zilveren horloges, Märklin bouwdozen, H. Hartbeelden, jongens- of meisjes-rozenkransen. Een stripverhaal over een reis naar Luilekkerland maakt het geheel iets luchtiger. Maar vooral stichtend moet het zijn: voortbordurend op een verhaal over de heilige Barbara wordt de lezertjes het volgende voorgehouden: 'Jul-lie ziet wel, dat je hei-lig kunt worden, eer je 'n groot mensch bent ge-wor-den. Daar-voor is niet noo-dig, dat je heel groo-te din-gen doet of je le-ven geeft voor je ge-loof.' Nou, dat valt dan weer mee... (JK) Verscheen van 1916-1941; 1946-1953

Aanvragen

Jrg. 19, nr. 5, 3 februari 1934

Jrg. 19, nr. 5, 3 februari 1934