Kuifje

Jaar:
(1946 - 1993)
Hoofdredactie/Eindredactie:
J.-L. Vernal
Uitgeverij:
Albracht
Uitgever/Directeur :
Guy Leblanc
Genre:

'Het weekblad voor de super-jeugd van 7 tot 77 jaar' verscheen van 1946 tot en met 1993. Kuifje, de Nederlandstalige versie van het Franse Tintin, was hèt blad voor de liefhebber van de betere (Belgische) strip. Naast de oorspronkelijke Vlaamse uitgave verscheen er vanaf begin jaren zeventig ook een Nederlandse versie. De vervolgverhalen die in Kuifje gepubliceerd werden, verschenen daarna ook in albumvorm. Dat gold natuurlijk in de eerste plaats voor de verhalen van de held die zijn naam aan het tijdschrift gaf; alle avonturen van Kuifje beleefden hun première in het blad. Ook namen als Luc Orient, Rik Ringers en Chick Bill zijn er onlosmakelijk mee verbonden. Naast vervolgverhalen publiceerde Kuifje ook korte strips, waaronder Roodoog, Dommel, Bollie en Billie en Robin Hoed. (EG)

Aanvragen