Man of all Seasons
Jaar:
2000
Hoofdredactie/Eindredactie:
Rieja van Aart
Vormgeving:
Koen van Amersfoort
Uitgeverij:
Woudenstein
Uitgever/Directeur :
Anita van der Aa
Genre:

Zoals Ken na het succes van Barbie onstond, kreeg ook Seasons acht jaar na oprichting een vriendje: Man of all Seasons. Volgens de hoofdredacteur moet Man of all Seasons meer 'oergevoel' oproepen dan de vrouwelijke versie. Dat uit zich in een blad waarin mannen landingsbanen aanleggen om aan ijsberen te ontsnappen, door woestijnen crossen in 4x4's en op kreeften gaan vissen in Canada. Dit alles natuurlijk wel in verantwoorde kleding, met aandacht voor lekker eten en met whisky en sigaren tot besluit om bij te komen van alle avonturen. Dit soort 'primitieve luxe' is alleen weggelegd voor de hardwerkende en welgestelde man, die na zijn vakantie een goed verhaal wil hebben voor aan de borreltafel. De Man of all Seasons is meestal wat ouder en geld speelt voor hem geen rol. Tijdschriften lezen blijft echter vooral een vrouwenzaak, want de oplage van de 'vrouwelijke' Seasons is zesmaal zo hoog. (EK)

Aanvragen

Jrg. 3, nr. 3, herfst 2002

Jrg. 3, nr. 3, herfst 2002