Mensen Van Nu
Jaar:
(1973 - 1981)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Ite Rümke
Omslag:
Johan Vigeveno
Uitgeverij:
Z&K Tijdschriften

In de jaren zestig van de twintigste eeuw vindt een revolte plaats tegen de autoritaire structuren, de rigide leefregels en het gebrek aan openheid van de jaren vijftig. Mensen Van Nu, voortgekomen uit het populair-medische adviesblad Spreekuur Thuis, is een product van de nieuwe geest van vrijheid. Het blad richt zich op modern denkende, hoger opgeleide mensen die autoriteit niet meer kritiekloos accepteren en geen vaste leef- en denkpatronen meer wensen. Mensen van nu bespreekt seksualiteit, psychische problemen, relaties, gezondheid, plastische chirurgie en vrouwenemancipatie en geeft advies, zonder zelf een trendsetter te zijn. Levensvragen worden vanuit een grondhouding van begrip en acceptatie beantwoord. De afgebeelde voorpagina geeft dit duidelijk aan. Er kan in openheid gesproken worden over de oude taboes homoseksualiteit en naturisme. Nudisme is: 'lekker in je blootje lopen' en volkomen acceptabel. Dochters kunnen vrij over hun moeder praten: vader en moeder zijn de weg gegaan van alle autoriteiten en mogen voortaan kritisch benaderd worden. Mocht het verlies van oude zekerheden echter psychische problemen opleveren, dan kunnen deze uiteraard ook weer in Mensen Van Nu besproken worden... (HM)

Aanvragen