Moeder

Jaar:
(1934 - 1961)
Uitgeverij:
Zomer & Keunings
Uitgever/Directeur :
Prof. Dr. J. Waterink
Genre:

In het colofon van het nummer uit januari 1938 wordt Moeder 'het vakblad voor de vrouw in het gezin' genoemd. En inderdaad, het blad staat vol met tips over kinderen, huishouden en handwerken. De toon van het blad is opvoedend en streng. In 1938 schrijft de hoofdredacteur, prof. Dr. J. Waterink, elke maand een artikel over opvoeden. Hierin wordt uitgelegd hoe een moeder het beste met haar kind omgaat. De toon van deze stukken is serieus: 'Het gaat bij de opvoeding om de hoogste en heiligste dingen. Het gaat om de toekomst van een menschenkind. Het gaat om de heiligst belangen van het Koninkrijk Gods op aarde.' Bij foto's van het koningshuis wordt de nadruk gelegd op de moederrol van de koningin. Een statige foto van Koningin Juliana en Prins Bernhard na de geboorte van Beatrix heeft als onderschrift 'Wij zien een dankbare Moeder en een blijden Vader.' Later datzelfde jaar wordt het veertigjarig regeringsjubileum van Wilhelmina gememoreerd met een gezinsfoto met daarop de toen eenjarige Juliana: 'Het kleine prinsesje is nu zelf de moeder van een snoezig kindje'. (AM)

Aanvragen

Nr. 9, september 1938

Nr. 9, september 1938