MSN Magazine

Jaar:
(2005 - 2006)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Mireille Rameau
Vormgeving:
Chris Pollen
Inge Zonneveld
Uitgeverij:
The Young Ones
Uitgever/Directeur :
Wouter Hendrikse
Genre:

Microsoft Network (msn) is een programma waarmee je kunt chatten. Anno 2006 telt Nederland bijna 5,8 miljoen gebruikers. Vooral jongeren onder de twintig zitten dagelijks te chatten. Voor deze groep is sinds oktober 2005 MSN magazine op de markt. Je zou niet verwachten dat een softwareprogramma een eigen tijdschrift heeft, maar msn wil meer zijn dan alleen een programma. Het is een 'community' waar je bij wilt horen. De artikelen in MSN magazine gaan natuurlijk over msn, met tips 'n' tricks, maar ook over allerlei andere online zaken, zoals online daten en gamen. Verder komen gadgets, films, muziek, software en sport aan bod. De jongeren komen zelf aan het woord en schrijven ook artikelen; de cover bevat geen celebrity of fotomodel, maar een foto van iemand uit de doelgroep, dus een 'gewone jongere'. Het tijdschrift was ook online in een verkorte versie te lezen. (JKI)

Aanvragen

Jrg. 1, nr. 1, oktober 2005

Jrg. 1, nr. 1, oktober 2005