National Geographic
Jaar:
1888
Hoofdredactie/Eindredactie:
Marie-Jose Jamin
Vormgeving:
Nancy de Brouwer
Uitgeverij:
National Geographic Magazine
Uitgever/Directeur :
William L. Allen

De National Geographic Society werd begin 1888 in Washington D.C. opgericht door bezorgde Amerikaanse wetenschappers. Ze zagen een gebrek aan kennis omtrent de wereld en haar bewoners en stelden zich tot doel die kennis te vergroten. Met dat doel voor ogen verscheen het eerste nummer van het National Geographic Magazine nog datzelfde jaar en werd het onder de tweehonderd leden van het nieuwe genootschap verspreid. Bijna 120 jaar later zijn de Society en vooral het tijdschrift een begrip: zo'n veertig miljoen geïnteresseerden lezen het blad, in het Engels, of in een van de 25 andere talen waarin het wordt uitgegeven. In de eenentwintigste eeuw is National Geographic geen Amerikaanse aangelegenheid meer: sinds in 1995 de eerste, Japanse, anderstalige editie verscheen, groeide het aandeel niet-Amerikaanse lezers uit tot zo'n tachtig procent. Van Brazilië tot Kroatië, van Indonesië tot de Oekraïne, en sinds 2000 ook Nederland. National Geographic heeft alle hoeken van de wereld veroverd. (LO)

Aanvragen