Nederlandsch Magazijn

Jaar:
(1834 - 1845)
Uitgeverij:
Gebr. Diederichs

Geen eeuw zo leergierig als de negentiende. Tal van 'Magazijns' dongen naar de gunsten van de lezer en allemaal stonden ze vol met de meest uiteenlopende wetenswaardigheden. Het Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van nuttige kundigheden is daar een treffend voorbeeld van. Elke week verscheen er een nieuw nummer van acht bladzijden. Het blad had geen echte omslagen, maar het artikel op de eerste pagina werd steevast gesierd met een aanlokkelijke illustratie. De prenten 'naar het leven' van de Engelse kunstenaar William Hogarth (1697-1764) waren daarvoor vaak het uitgangspunt. Zo ook in dit geval, waar Hogarths voorstelling de inspiratie vormt voor een stuk over gelaatkunde. Het volgende artikel is een 'natuurkundige uitspanning' over kleefkracht. Daarna wordt de stad Toledo beschreven, vervolgens de vondst van het skelet van de hertog van Buckingham en tenslotte het recept voor een Chinees tafelgerecht, gebrouwen van de cocons van zijderupsen. Eet smakelijk! (JB)

Aanvragen