Ode
Jaar:
1995
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jurriaan Kamp
Uitgeverij:
Bentota

Dit tijdschrift is een lofzang op 'nieuwe gedachten en moedige visies die bekende vraagstukken van een ander perspectief voorzien.' Sinds 1995 wordt dit blad onafhankelijk van de grote maatschappijen uitgegeven. De redactie van Ode kijkt met open ogen naar de wereld om zich heen. Volgens eigen zeggen gaat zij optimistisch en zonder enig cynisme op zoek naar de mogelijkheden van de toekomst. Artikelen waarin nieuwe ideeën staan, of waarin op een nieuwe manier naar oude zaken gekeken wordt, vormen de kern van dit tijdschrift. Zo zijn er themanummers verschenen als 'Aids bestaat niet', 'De Onverenigde Staten van Amerika' en 'Leven of zweven. New Age op de weegschaal'. Bij het zoeken naar geschikte bijdragen kijkt Ode verder dan Nederland groot is. Het tijdschrift denkt graag grenzeloos en dat heeft tot gevolg gehad dat sinds 2003 het maandblad ook in het Engels en Portugees verschijnt. (BS)

Aanvragen

Nr. 27, juli/augustus 1999

Nr. 27, juli/augustus 1999