Okki
Jaar:
1935
Uitgeverij:
De Spaarnestad
Uitgever/Directeur :
Th. Zwartkruis
Genre:

Achter de naam Okki gaat de katholieke oorsprong van het blad schuil: het is een acroniem voor Onze Kleine Katholieke Illustratie - wat duidt op het feit dat het blad begonnen was (in 1935) als kinderbijlage van de Katholieke Illustratie. Vanaf 1953 gaf Spaarnestad het zelfstandig uit en liet het blad aansluiten bij de leerstof van de eerste twee klassen van de lagere school, een streven dat voortgezet werd door Malmberg die het blad in 1966 overnam. In het jaar dat hier afgebeeld is, 1959, was het katholieke karakter van Okki nog zeer nadrukkelijk aanwezig. Veel bijbelvertellingen, en brave verhaaltjes over lieve kinderen. Op veel omslagen prijken Maria en Jezus, en elk nummer werd voordat het ter perse ging, voorgelegd aan een bisschoppelijk censor. Maar toch is in deze jaren ook het begin te zien van de verschuiving naar de moderne, niet-confessionele Okki, die spelenderwijs educatief is voor kinderen die leren lezen, schrijven en rekenen. Met strips, verhaaltjes zonder moraliserende ondertoon en puzzels en knutselpagina's naast de bijbelvertellingen, wordt het accent langzaam maar zeker verlegd. En wanneer zelfs de opkomst van het verderfelijke vermaak 'televisie-jolijt' positieve aandacht krijgt, is de kentering zeker ingezet. (LO)

Aanvragen

Jrg. 40, nr. 11, 1 maart 1959

Jrg. 40, nr. 11, 1 maart 1959