Omega
Jaar:
1994
Hoofdredactie/Eindredactie:
Henk Cruts
Vormgeving:
Kees Koopman
Michiel Peters
Uitgeverij:
Stichting Werkgroep Katholiek Jongeren
Uitgever/Directeur :
Tom Dirks
Genre:

Omega is een blad voor katholieke jongeren. Dat betekent dat het gevuld is met zulke uiteenlopende zaken als een verslag van vrijwilligerswerk in Lourdes, artikelen over jongerenkoren en Jeruzalem, een brief van de Paus aan de katholieke jongeren van de wereld en een stuk over Marthe Robin, die meer dan vijftig jaar geleefd zou hebben op één hostie per week. Doel van het blad is om jongeren te betrekken bij de H. Moederkerk, en dus vertellen priesters over het moment waarop zij geroepen werden en wordt veel ruimte vrijgemaakt voor ervaringen van bezoekers van de Wereldjongerendagen (mèt toespraak van Johannes Paulus II). In de cd-rubriek worden uitsluitend gospel- en andere relimuziek besproken, en de rubriek 'Kort nieuws' biedt voor (katholieke) jongeren relevante berichten. Wist u dat steeds meer Fransen in de duivel geloven, of dat van de ongelovige jongeren 43% wel eens delinquent gedrag vertoont, tegen 32% van de kinderen met religieuze opvattingen? Laat uw kinderen dopen! (EG)

Aanvragen

Jrg. 3, nr. 1, maart/april 1996

Jrg. 3, nr. 1, maart/april 1996