Ons Koningshuis
Jaar:
(1970 - 1990)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Richard F. Kaan
Vormgeving:
Studio Fons Eliëns
Uitgeverij:
Perspectief
Genre:

1980 was een kroonjaar voor elk koningsgezind tijdschrift en al helemaal voor Ons Koningshuis, het enige tijdschrift ter wereld dat aan slechts één koninklijk huis (de Oranjes) gewijd is. In het laatste nummer voor de inhuldiging schrijft de hoofdredacteur dat dit 'de afsluiting van een tijdperk is' en dat 'vooral de ouderen onder u dat moeilijk zullen kunnen verwerken'. Uit oude toespraken van de Koningin componeert medewerker Fred Lammers een afscheidsgesprek met Juliana, die natuurlijk geen interviews kon geven. Gast-schrijver in dit nummer is een jonge mr. Ivo Opstelten, burgemeester van Doorn en voorzitter van de Oranje-Verenigingen in Nederland: hij riep een ieder op bij te dragen aan een onvergetelijk afscheid voor Koningin Juliana. Ons Koningshuis was bedoeld voor de trouwe Oranje-klant en bevatte veel foto's van de leden van het vorstenhuis bij staatsbezoeken, vakanties en openingen. De hoofdredacteur zou zich later zowel over het koningshuis als over zijn lezers nogal laatdunkend uitlaten. Wellicht dat dit de reden is dat Vorsten nog bestaat en Ons Koningshuis niet meer. (EK)

Aanvragen

Jrg. 10, nr. 7, maart 1980

Jrg. 10, nr. 7, maart 1980