Ouders Van Nu
Jaar:
1967
Hoofdredactie/Eindredactie:
A. Teunis
Rita Kohnstamm
Vormgeving:
Hans Wolf
Genre:

Toen Ouders Van Nu in 1967 van start ging, beleefde Nederland de primeur van het eerste 'vakblad' voor ouders. Was de redactie zich er toen van bewust een gat in de markt te hebben gevonden? Ouders van Nu is vooral gericht op de aanstaande of jonge ouders. De artikelen gaan over alles wat er komt kijken bij het krijgen van een kind: vruchtbaarheidsonderzoek, IVF, zwangerschap, bevalling, baby's, peuters en kinderverzorging. Maar ook oudere kinderen komen aan bod in artikelen over stiefmoeders, vieze woorden, zondebokken en diefstal. De rubriek 'Man, vrouw, samenleven' bevatte in 1973 beschouwende artikelen over emancipatie, seksualiteit, homoseksuele kinderen, euthanasie, rolverdeling tussen man en vrouw, sterilisatie en de pil. Ook was er een Schoolkrant voor Ouders Van Nu waarop men zich apart kon abonneren. Inmiddels bestaat het blad al meer dan veertig jaar. Tussen een massa concurrerende bladen houdt het zich succesvol staande. (EV)

Aanvragen