Panorama
Jaar:
1913
Hoofdredactie/Eindredactie:
Joke Wartenbergh
Vormgeving:
Pieter van Acker
Uitgeverij:
Panorama

Nooit eerder in de geschiedenis van het weekblad Panorama was het ingestraald. In 1994 was het echter zover. Jomanda, Nederlands beroemdste medium straalde het blad in met 'liefdesenergie'. Het instralen was zo gereed, de fotosessie was lastiger geweest. Het resultaat is echter prachtig. Op dat terrein had Panorama een reputatie hoog te houden. Toen het in 1913 voor het eerst verscheen, waren het vooral de foto-illustraties geweest die lezers trokken. De fotoreportages over de strijd aan het front (de Eerste Wereldoorlog) maakte het zelfs mogelijk dat het blad, tijdelijk, tweemaal per week uitkwam. Panorama ontwikkelde zich met een mix van artikelen voor alle gezinsleden, cartoons, tips en strips tot 'een vriend des huizes'. In de jaren zeventig bereikte het een oplage van 400.000 exemplaren maar dat daalde in 1994 tot onder de 200.000. De instraling kon niet voorkomen dat de oplage verder terugliep. Van Jomanda werd weinig meer vernomen maar de foto blijft mooi. (DT)

Bladertijdschrift

Panorama, 2 juli 1913

Aanvragen

Nr. 47, 17-24 november 1994

Nr. 47, 17-24 november 1994