PC consument
Jaar:
1994
Hoofdredactie/Eindredactie:
Gerrit Jan Schouten
Nanette van Mourik
Vormgeving:
Ernst Bernson
Uitgeverij:
Haarlems Uitgeef Bedrijf
Uitgever/Directeur :
René Claassen
Genre:

PC Consument hoort thuis in het rijtje algemene maandbladen voor de actieve computergebruiker. De bladformule is niet veel anders dan die van andere computerbladen in dit segment. Elk nummer bevat besprekingen van de nieuwe hard- en software die op de markt verschijnen en tests van nieuwe computersystemen. Vaste rubrieken zijn nieuws, tips en trucs, workshops en recensies van cd-roms en dvd's. De ondertitel uit de jaren negentig luidde 'voor de hele familie'. Het blad deed dit door te informeren over zowel meer serieuze toepassingen (de bouw van websites en digitale fotografie) als over entertainment (pc-games). Vanaf het midden van de jaren negentig kwam daar internet bij. PC Consument besteedt ook aandacht aan computerspellen voor kinderen. Nummers uit oudere jaargangen gingen vergezeld van een cd-rom, in latere jaren een dvd. (JVO)

Aanvragen

Jrg. 5, nr. 8, september/oktober 1998

Jrg. 5, nr. 8, september/oktober 1998