Penélopé
Jaar:
(1821 - 1835)
Hoofdredactie/Eindredactie:
A.B. van Meerten geb. Schilperoort
Uitgeverij:
G.J.A. Beijerinck
Genre:

Penélopé stond onder redactie van de weduwe, schrijfster en kostschoolhoudster Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. Deze eenvrouwsonderneming maakte het eerste geslaagde vrouwentijdschrift in Nederland, dat na veertien jaar acht dikke boekdelen vulde. Het blad steunde op twee pijlers: 'De beschrijving en afbeelding van allerhande soorten van vrouwelijke handwerken' en 'eenige lektuur, over onderwerpen uit den vrouwelijken kring'. Dat handwerken beperkte zich niet tot borduur- en breiwerk; zo werd ook nauwgezet uitgelegd hoe men dozen, mandjes, schellekoorden, beursjes, speldenkussens, haarwerkjes, brievenbeursjes en wat al niet, moest maken. Deze handleidingen werden vaak opgeluisterd met fraaie, met de hand ingekleurde, gravures. Een van de artikelen gaat over het borduren van bloemen op blaadjes voor 'poesiealbums', een andere geliefde bezigheid van negentiende-eeuwse dames van stand. De geboden lectuur was wel emancipatoir, maar bepaald niet van het Opzij-gehalte. Vrouwen waren waardevol, maar moesten wel hun plaats weten! (KT)

Aanvragen