Pink Ribbon
Jaar:
2004
Hoofdredactie/Eindredactie:
Renie van Wijk
Vormgeving:
Cecile Vrinten
Marieken van den Braak
Uitgeverij:
Sanoma Uitgevers
Uitgever/Directeur :
Matthias Boswinkel
Genre:

In oktober 1992 werd in Amerika Pink Ribbon opgericht, een vereniging die zich inzet voor de strijd tegen borstkanker. Als symbool voor deze strijd koos de oprichter, Estée Lauder Companies, voor een roze lintje. De Borstkanker Vereniging Nederland nam in 2003 dit initiatief over door Stichting Pink Ribbon op te richten. Sindsdien is oktober de maand waarin verschillende activiteiten worden georganiseerd die de bewustwording ten aanzien van borstkanker moeten vergroten. Eén van deze acties is de jaarlijkse uitgave van het tijdschrift Pink ribbon door Sanoma Uitgevers. De opbrengsten (de eerste editie bracht 530.000 euro op) gaan bijna geheel naar de Borstkanker Vereniging Nederland. Het blad oogt en leest als een glossy met artikelen over mode, beauty en interieur. Daarnaast is er veel aandacht voor borstkanker en zijn er verhalen van bekende en onbekende vrouwen, over hoe zij over hun borsten denken. Bijna alle adverteerders laten in hun advertentie weten de strijd tegen borstkanker te steunen. (AM)

Aanvragen