Plus Magazine
Jaar:
1990
Hoofdredactie/Eindredactie:
Wil Jansen
Marianne ter Laak
Vormgeving:
Rietje Mol
Uitgeverij:
Senior Publications Nederland
Genre:

Plus magazine richt zich vooral op actieve vijftig-plussers en biedt praktische informatie over financiën, gezondheid en voeding, reportages over reisdoelen veraf en dichtbij, relaties en vrijetijdsbesteding. Het blad verscheen voor het eerst in 1990. Dit nummer van Plus magazine is gewijd aan 'Vrijheid, de droom en de werkelijkheid'. Allerlei aspecten van vrijheid komen aan bod: vrije keuzes, je lichaam vrijmaken door yoga en tai chi, een reportage over zigeuners en hoe ervaart iemand vrijheid? Er is een interview tussen 'Grootvader Jan en kleinzoon Jornt' en 'Moeder Nel en dochter Esther'. Uit dit interview over keuzes komt naar voren dat de vrijheid om keuzes te maken in de loop van de tijd groter is geworden. Vroeger gebeurden de dingen 'omdat dat nu eenmaal hoorde', maar tegenwoordig zijn er keuzes te over. Nu alleen nog kiezen... (YVH)

Aanvragen

Jrg. 9, nr. 8, augustus 1998

Jrg. 9, nr. 8, augustus 1998