Power Unlimited
Jaar:
1993
Hoofdredactie/Eindredactie:
Edwin Ammerlaan
Vormgeving:
Arend Bloemink
Uitgeverij:
VNU Tijdschriften
Uitgever/Directeur :
Cor Baane
Genre:

Power Unlimited is een computergames magazine dat sinds 1993 bestaat. Het tijdschrift neemt een unieke plaats in tussen de verschillende gamemagazines die in omloop zijn, omdat het aandacht besteedt aan alle verschillende platforms. In 1994 waren dat onder andere de PC, Sega's Megadrive en Nintendo's Nes, Supernes en Gameboy. Het grootste deel van het tijdschrift wordt gevuld met reviews van spellen, waarbij ieder spel een onderbouwd rapportcijfer krijgt, zodat een lezer goed in kan schatten hoe goed een spel is. Maar het meest kernmerkende van de artikelen in het tijdschrift is de typische humor waarmee ze geschreven zijn en die vooral naar voren komt in de bijschriften van de verschillende screenshots van de besproken spellen. Dat maakt Power Unlimited een tijdschrift dat ook leuk is om te lezen als je niet van computerspelletjes houdt. (IL)

Aanvragen

Jrg. 2, november 1994

Jrg. 2, november 1994