Preview

Jaar:
1987
Hoofdredactie/Eindredactie:
Nanneke Koning
Vormgeving:
Catchline Communications
Marjo Duiveman
Uitgeverij:
Preview
Uitgever/Directeur :
Mieke Valkenaars

Het sinds 1987 uitgegeven Preview mag zich met een oplage van meer dan tweehonderdduizend exemplaren met recht het grootste filmblad van Nederland noemen. Een groot gedeelte van die oplage wordt gratis verspreid in bioscopen. Het blad richt zich bijgevolg op dat overwegend jonge bioscooppubliek. Een en ander komt tot uiting in zowel de enigszins populaire toon als de beperkte lengte van de full colour geïllustreerde recensies. Uiterlijk en omvang (ca. dertig pagina's) van Preview dragen bij aan het doel om actueel te zijn en snel gelezen te kunnen worden. De interviews met filmsterren mogen vooral onderhoudend genoemd worden. De meeste aandacht van Preview gaat uiteraard uit naar de grote publieksfilms, waarvan ook de soundtracks en de uitgave op video of dvd kort aan de orde komen. Filmkenner Jac. Goderie is de drijvende kracht achter Preview. Hoewel in een enkel geval een mild-kritische houding valt te bespeuren is de bedoeling van Preview duidelijk: Nederland moet naar de bioscoop. (PVB)

Aanvragen

Jrg. 9, nr. 6, september 1995

Jrg. 9, nr. 6, september 1995