Psychologie Magazine
Jaar:
1982
Hoofdredactie/Eindredactie:
Maja Vervoort
Vormgeving:
Rob Molthoff
Uitgeverij:
Weekbladpers Tijdschriften
Uitgever/Directeur :
Lize Alink

Navelstaren is in, als je de oplagecijfers van Psychologie Magazine als maatstaf neemt. Het populair-wetenschappelijke tijdschrift ging van ruim dertigduizend abonnees in 1998 naar meer dan honderdduizend in 2006. In 2002 was deze opmars al reden voor de jury van de tijdschriftenprijs Mercur om Psychologie Magazine uit te roepen tot tijdschrift van het jaar. De makers verklaren dit succes - geheel in stijl - aan de hand van de behoeftepiramide van Maslow: als in de primaire levensbehoeften is voorzien, stijgt de behoefte aan zelfontplooiing. Van vakblad ontwikkelde het tijdschrift zich steeds meer tot een blad voor een breed publiek. De zelfhulptoon en vele tests waar het blad zich mee afficheert, blijken naadloos aan te sluiten bij de (vrouwelijke) onderbuik van Nederland. De fictieve ijkpersoon van de redactie bevestigt dit: de hoogopgeleide Marjanne (35), met een goede baan, partner en latente kinderwens staat model voor de gemiddelde lezer. Psychologie Magazine biedt hulp bij relaties, gezinsleven, carrière en emoties. (EK)

Aanvragen

Jrg. 19, mei 2000

Jrg. 19, mei 2000