Quest

Jaar:
2004
Hoofdredactie/Eindredactie:
Karlijn van Overbeek
Vormgeving:
Rob Ottens
Uitgeverij:
G+J Uitgevers

Kennis is 'fun', want het moet wel leuk blijven. Ondersteund door een reclamebudget van twee miljoen euro en een startoplage van 150.000 werd Quest in 2004 bij het Tijdschriftengala onderscheiden als 'lancering van het jaar'. Quest is in andere Europese landen onder de titel Focus een groot succes en ook in Nederland blijkt het blad aan te slaan. Quest schrijft op luchtige toon over psychologie, natuur, mens en lichaam, geschiedenis en techniek. Critici klagen over het hoge zap-gehalte van Quest, dat zich uitleeft in kadertjes, inzetjes en grafiekjes en over de geringe urgentie van de artikelen. De Quest-lezer is een man met een middelbare opleiding tussen de 20 en 49 jaar. Volgens de hoofdredactrice is het vooral deze groep die graag te koop loopt met nutteloze weetjes. Op een feestje haal je ze er zo uit: 'Wist je dat...?' en de hele verjaarspartij hangt aan zijn lippen. (EK)

Aanvragen

Jrg.1, oktober 2004

Jrg.1, oktober 2004