Quinta

Jaar:
2005
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jan Willem Grievink
Vormgeving:
EB * Studio
Daan van der Horst
Uitgeverij:
EB Media
Uitgever/Directeur :
Aart Deddens
Genre:

Dat de vergrijzing Nederland in zijn greep heeft is bekend. Ook bladenmakers zien dat in aan en dus is ons land sinds oktober 2005 een blad voor christelijke vijftig-plussers rijker: Quinta. Geloof in het leven. In het blad verschijnen bijvoorbeeld artikelen over 'ietsisme', De Da Vinci code en mosterd(!). Centraal staat de vraag wat een christen in tijden van ontkerkelijking kan doen voor God en anderen. Het antwoord op die vraag wordt onder andere gegeven in verhalen waarin lezers vertellen over de steun die God hen gegeven heeft na ontslag of overlijden van een dierbare. Een predikant neemt in de rubriek 'Geloven' lezersvragen over geloofszaken onder de loep en er is een verkioezing van het mooiste gezang. Maar dat neemt niet weg dat er ook aandacht is voor wijn, hebbedingetjes, financiële planning, de aantrekkingskracht van Keltische spiritualiteit en uitstapjes. (EG)

Aanvragen

Jrg.1, Nr. 1, oktober 2005

Jrg.1, Nr. 1, oktober 2005