Quote
Jaar:
1986
Hoofdredactie/Eindredactie:
Jort Kelder
Vormgeving:
Durk Hattink
Uitgeverij:
Quote Publishing
Uitgever/Directeur :
Maarten van den Biggelaar
Luc van Os
Genre:

Naar Amerikaans voorbeeld (Forbes, Fortune, Manhattan Inc.) lanceerde Maarten van den Biggelaar in 1986 een Nederlands zakentijdschrift. Het moest niet een saai economisch tijdschrift worden, met op elke cover een (mobiel) bellende zakenman, maar een eigenwijs jonge-hondenblad. Quote. Het bijtertje onder de zakenbladen heeft dan ook een jonge redactie en bedrijft jongensjournalistiek. In de slipstream van de economische hausse van de late jaren tachtig en negentig bleef Quote een stabiele, zij het relatief kleine, titel. Quote besteedt aandacht aan het Nederlandse bedrijfsleven, geld, carrière, netwerken en leven aan de top. De lijst met de vijfhonderd rijkste Nederlanders die het blad elk jaar publiceert, is een begrip geworden. Voor velen is Jort Kelder de verpersoonlijking van Quote. Hij begon er in 1990 als stagiair, werd in 1993 hoofdredacteur en werd vijf jaar later verkozen tot hoofdredacteur van het jaar. Weer een jaar later, in 1999, werd Quote verkozen tot tijdschrift van het jaar. (EK)

Aanvragen