Residence

Jaar:
1988
Hoofdredactie/Eindredactie:
Bob van der Burg
Vormgeving:
Jan van Halm
Uitgeverij:
Residence
Uitgever/Directeur :
Frank Kloppert
Genre:

Het glossy tijdschrift Residence richt zich op de rijkere Nederlander. In dit nummer worden bijvoorbeeld artikelen gewijd aan het 'wonen op slot en hoeve' en 'de tuin als kunstwerk'. Kortom, de doelgroep heeft geen gebrek aan ruimte en geld en geen rijtjeshuis in een nieuwbouwwijk. Deze editie ademt de sfeer van het Engelse buitenleven. Zo is er een artikel over ambachtelijke leveranciers van Engelse country style in Nederland en een kookrubriek, waarbij het buffet is gebaseerd op de Engelse keuken tijdens het interbellum. Verder wordt er uitgebreid aandacht besteed aan 'jachttaferelen in Twente'. Veel foto's van ruiters en honden, het kan bijna niet Engelser. Achterin bevindt zich een 'service-katern waarin Nederlandse topmakelaars op de Residence-lezer afgestemde huizen aanbieden'. Volgende week maar weer eens een staatslot kopen. (GK)

Aanvragen

Jrg. 2, nr. 3, juni 1989

Jrg. 2, nr. 3, juni 1989