Showtime

Jaar:
(1994 - 1995)
Hoofdredactie/Eindredactie:
Peter J. Muller
Vormgeving:
Jan van Halm
Uitgeverij:
VNU Tijdschriften
Uitgever/Directeur :
Ans Bruinenberg
Genre:

Eigenlijk laat Showtime zich nog het best typeren als een omroepblad zonder programmagegevens. Het blad is bedoeld voor lezers die kijken naar de commerciële televisiezenders RTL4 en RTL5. Door advertorials en artikelen die leunen op programmaformules worden lezers betrokken bij de zenders. Ook bevat het tijdschrift interviews met presentatoren van RTL-programma's, acteurs uit series die door RTL worden uitgezonden en een maandelijks 'soapjournaal'. De vaste rubriek 'Allemaal show' bevat korte nieuwtjes over binnen- en buitenlandse beroemdheden. In het allerlaatste nummer wordt een lijst gepresenteerd van 'de 25 mooiste mensen van Nederland', samengesteld door de redactie van het tijdschrift. De redactie neemt afscheid en schrijft dat ze niet goed begrijpt 'dat Showtime zo plotseling stopt'. Een maand later verschijnt de opvolger: het glamourtijdschrift Beau Monde. (MR)

Aanvragen

Nr. 8/9, augustus/september 1995

Nr. 8/9, augustus/september 1995