Skrien

Jaar:
1968
Hoofdredactie/Eindredactie:
Mart Dominicus
Céline Linssen
Vormgeving:
Koeweiden-Postma Amsterdam
Liesbeth van Warmerdam
Uitgeverij:
Stichting openbaar kunstbezit

Al sinds 1968 wordt het cinefiele volksdeel bediend door Skrien, Filmschrift (en later Tijdschrift voor film en televisie). Het blad richt zich op de serieuze filmliefhebber en rekent ook documentaires tot zijn terrein. Skrien staat vol recensies, maar het blad besteedt ook veel aandacht aan de (kleinere) Nederlandse film en aan films en documentaires uit niet-Westerse landen. Behalve voor nieuwe rolprenten is er ook aandacht voor vroege films. In het hierbij afgebeelde nummer staat, naast een beschouwing over Vietnamfilms naar aanleiding van de première van 'Full Metal Jacket' van Stanley Kubrick, ook een artikel over 'De mesavonture van een Fransch heertje zonder pantalon aan het strand te Zandvoort', een Nederlandse achtervolgingsfilm uit 1905. (EG)

Aanvragen

Nr. 156, november/december 1987

Nr. 156, november/december 1987