Taboe
Jaar:
(1960 - 1961)
Hoofdredactie/Eindredactie:
André van der Louw
Marijke Zweers
Vormgeving:
Marinus H. van Raalte
Omslag:
Eddy Posthuma de Boer
Uitgeverij:
Amstelpers

In 1960 verscheen Twen, een avantgardistisch blad opgericht door André van der Louw en Almar Tjepkema. Het kwam voort uit de toenmalige jongerenbeweging AJC (Arbeiders Jeugd Centrale) en het was gemodelleerd naar het Duitse Twen. Omdat de Duitse uitgever bezwaar maakte tegen dezelfde naam voor het Nederlandse blad, werd Twen na het eerste nummer Taboe genoemd. Aan Twen en het latere Taboe werkten schrijvers en fotografen mee die deel uitmaakten van de aanstormende Nederlandse culturele elite, zoals Simon Vinkenoog, Renate Rubinstein en Ed van der Elsken. Taboe had een moderne en kosmopolitische uitstraling. De fotografie in zwart-wit en de opmaak bleken spraakmakend. Het blad werd gevuld met stukken over maatschappelijke thema's, kunst, wonen, reisverslagen en modereportages. Toch raakte Taboe al snel in de problemen: niet alleen door de taboedoorbrekende en in die tijd als controversieel en 'zeer ruig' ervaren inhoud, waardoor adverteerders afhaakten, maar ook omdat de redactieleden voortdurend met elkaar overhoop lagen. Na het vierde nummer, rond juli 1961, ging Taboe ter ziele. De invloed ervan op latere bladen in Nederland is onmiskenbaar geweest. (MW)

Aanvragen