Televizier
Jaar:
1960
Hoofdredactie/Eindredactie:
H.A. Benda
Uitgeverij:
Televizier
Uitgever/Directeur :
P.A.G. de Ruwe

Met een merkwaardige foto van een hond en een aap die televisie aan het kijken zijn - wilde de redactie de lezer beledigen? - kondigde de Televizier in dit nummer aan dat het een belangrijke 'tweede stap' nam. Bestond het tijdschrift tot dan toe voor de helft uit pagina's van een kleiner formaat, in dit nummer zou Televizier geheel worden gedrukt op een formaat van 27 bij 35 centimeter. Dit betekende dat 'de programma's royaler en overzichtelijker kunnen worden gebracht'. Televizier, dat was voortgekomen uit Vizier en Het Nieuwe Weekblad, was immers een onafhankelijk, geïllustreerd televisieblad. Het was voornamelijk gevuld met lange artikelen over de actualiteit, met veel aandacht voor cultuur. Een twist over de programmagegevens met de Nederlandse omroepen leidde tot een aanpassing van de Omroepwet, waardoor onafhankelijke bladen niet langer televisiegegevens konden publiceren. De Televizier sloot hierop een overeenkomst met de AVRO, om toch beschikking te krijgen over de gegevens, waarna het tijdschrift nog decennia bleef voortbestaan. (MR)

Aanvragen

Nr. 7, 19 november 1960

Nr. 7, 19 november 1960