Voetbal Totaal
Jaar:
1978
Hoofdredactie/Eindredactie:
Ger Stolk
Rob de Leede
Vormgeving:
Frits Reijnst
Uitgeverij:
KNVB
Uitgever/Directeur :
Drs. E.J. van Eijk
Genre:

Voetbal Totaal is het clubblad van de KNVB voor de één miljoen leden: het tijdschrift valt bij bijna 800.000 huishoudens in de bus en is daarmee het best verspreide voetbalblad van Nederland. Verwacht geen glossy kleurenmagazine; het blijft een clubblad, bedoeld om de leden te informeren. De officiële mededelingen van de KNVB vormen een belangrijk onderdeel en natuurlijk is er volop ruimte voor nieuws vanuit de afdelingen. Voetbal Totaal toont de volle breedte van de beoefening van deze sport in Nederland: de zaterdag- en zondagamateurs, zaalvoetbal, damesvoetbal en natuurlijk ook betaald voetbal. Met als hoogtepunt 1988, toen het eerste van de KNVB de Europese titel pakte. Inmiddels is Voetbal Totaal omgedoopt tot De bal, dat verschijnt in zes verschillende edities; zo krijgen senioren/junioren vanaf 12 jaar, pupillen, vrouwen/meisjes vanaf 12 jaar, scheidsrechters en trainer/coaches De bal op maat. (MVO)

Aanvragen

Jrg. 11, nr. 1, 14 juli 1988

Jrg. 11, nr. 1, 14 juli 1988