Vriend van 't Vaderland

Jaar:
1787
Uitgeverij:
Johannes Allart
Genre:

Rhijnvis Feith (1753-1824), de volgens velen terecht vergeten auteur van de sentimentalistische roman Julia, publiceerde in 1787 het al even onbekende spectatoriale tijdschrift De vriend van't Vaderland. Er verscheen slechts één jaargang; in de inleiding had Feith al gezegd dat 'onze Lezers zelve kunnen beslissen, of wy een werk gekozen hebben, dat naar onze schouderen geschikt was'. Net als in andere spectators werden personages opgevoerd die bepaalde onderwerpen 'beschouwden': in De vriend van't Vaderland zijn het een arts, een predikant en een advocaat. Of het blad nu een winkeldochter bleek, of dat Feith er geen zin meer in had, weten we niet, maar het is goed mogelijk dat de wekelijkse afleveringen door hun drammerige toon en gehamer op deugdzaamheid, deugdzaamheid en deugdzaamheid - om drie willekeurige onderwerpen te noemen - het lezend publiek niet de nodige verstrooiing boden waarnaar het op zoek was. (EG)

Aanvragen